Bib Willebroek

Retributiereglement

Retributiereglement Bib Willebroek

Hoofdstuk 1: Retributie inschrijving als gebruiker

Artikel 1

Het lidmaatschap van de Bib is gratis tot en met de leeftijd van 17 jaar.
Scholen uit Willebroek kunnen een gratis schoolkaart of klaskaart aanvragen. Een specifiek inschrijvingsreglement wordt ingevuld en ondertekend.
Vanaf 18 jaar wordt voor het lidmaatschap een jaarlijkse bijdrage van € 10,00 gevraagd. Inwoners uit de gemeente Willebroek betalen € 5,00.

Artikel 2

Aan personen zonder gekend domicilie in België wordt bij de inschrijving een eenmalige waarborg van € 25,00 gevraagd. Deze waarborg zal bij de stopzetting van het lidmaatschap, wanneer alle materialen onbeschadigd ingeleverd werden en alle openstaande rekeningen betaald zijn, onmiddellijk en volledig worden terugbetaald.

Hoofdstuk 2: Retributie voor een lenerskaart

Artikel 3

Elke lener ontvangt bij een eerste inschrijving een persoonlijke lenerskaart.
Bij verlies van deze kaart kan een nieuwe aangevraagd worden tegen betaling van € 2,50.

Hoofdstuk 3: Retributie voor ontlenen van bibliotheekmaterialen

Artikel 4

Het ontlenen van boeken, strips, tijdschriften, cd’s en cd-roms is gratis.
Voor dvd’s wordt per stuk €1,50 leengeld gevraagd per periode van 4 weken.
Voor games wordt per stuk €2,00 leengeld gevraagd per periode van 4 weken
Voor spel-o-theek wordt per spel €2,00 leengeld gevraagd per periode van 2 weken
Een e-boek abonnement bedraagt €5,00 voor 3 uitleningen.

Hoofdstuk 4: Retributie voor reserveren materialen

Artikel 5

Uitgeleende materialen kunnen gereserveerd worden tegen een vergoeding van € 0,50 per item.
De lener wordt per e-mail of per brief op de hoogte gebracht dat de reservering klaar ligt en heeft 14 dagen de tijd om het gereserveerde materiaal af te halen.

 

Hoofdstuk 5: Retributie voor interbibliothecair leenverkeer

Artikel 6

Materialen die niet voorhanden zijn in onze collectie, kunnen bij andere bibliotheken worden aangevraagd.
Aanvraag bij een openbare bibliotheek: de gebruiker betaalt € 2,00 per aangevraagd item.
Aanvraag bij een wetenschappelijke bibliotheek of een documentatiecentrum: de gebruiker betaalt de werkelijke kosten.

Hoofdstuk 6: Retributie voor overschrijden van de uitleentermijn

Artikel 7

Wie uitgeleende bibliotheekmaterialen laattijdig terugbrengt, betaalt per item volgende retributie:€ 0,25 per dag per item
administratiekosten voor het verzenden van de herinneringsbrieven

 

Artikel 8

Na 4 en 18 dagen overschrijding van de uitleentermijn worden administratieve kosten aangerekend voor een 1ste en een 2de herinneringsbrief à rato van € 0,75 per brief.
34 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn, wordt een aangetekende brief verstuurd. De kosten van deze aangetekende zending worden van de lener teruggevorderd.

Artikel 9

Indien geen gevolg wordt gegeven aan de reglementaire aanmaningen, zullen de nodige juridische stappen worden ondernomen om de nalatige bibliotheekgebruiker tot teruggave van de geleende materialen te dwingen en/of tot het betalen van een schadevergoeding.
Het verschuldigde bedrag zal dan via de financiële dienst van de gemeente worden teruggevorderd.
De bibliotheekkaart wordt geblokkeerd tot de nodige kosten met de bibliotheek vereffend zijn.

 

Hoofdstuk 7: Retributie voor beschadiging en verlies

Artikel 11

De lener draagt zorg voor allen geleende materialen. Bij verlies of beschadiging van het bibliotheekmateriaal dient een schadevergoeding betaald te worden: de aankoopprijs van het materiaal verhoogd met €2,50 verwerkingskosten.

Artikel 12

Indien het werk verschillende onderdelen bevat of materialen waarvan de afzonderlijke delen niet apart te verkrijgen zijn, is de lener bij beschadiging van één of meerdere delen de waarde van het hele werk verschuldigd.

Artikel 13

Bij gedeeltelijke beschadiging, waarbij het item na herstelling nog bruikbaar is, gelden de volgende retributies:

CD-doosje: € 1,00
DVD-doosje:  € 2,00
Game doosje: € 2,00
Bijlagen CD,DVD of Game: € 2,00
Barcode € 1,00

In geval van gedeeltelijke beschadiging blijft de bibliotheek eigenaar van het materiaal.

 

Hoofdstuk 8: Retributie voor prints en kopieën

Artikel 14

De gebruiker dient zich te vergewissen van de eventuele auteursrechterlijke bescherming van de overgenomen gegevens. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk in geval van niet-naleving.
Retributie:

A4 per blad € 0,15
A3 per blad € 0,30

Hoofdstuk 9: Overige retributies

Artikel 15

Geregeld bekijken we de bibliotheekcollectie en worden oude materialen uit de collectie genomen en verkocht volgens volgende retributie:

oude boeken: € 0,50
3 tijdschriften: € 0,50
cd’s , cd-roms en dvd’s: € 0,50
games: € 1,00

Artikel 16

Verkoop van duurzame tas met bibliotheeklogo: € 1,00

Hoofdstuk 10: Retributie voor internet

Artikel 17

Internetgebruik is gratis voor bibliotheekleden.

 

Goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 en gaat in voege vanaf 1 januari 2014.