Bib Willebroek

Internet en printen

Voor wie?
Als lid van de Bib kan je twee uur per dag gratis surfen op het internet. De PC's zijn beschikbaar tijdens onze openingsuren tot een kwartier voor sluitingstijd. Dit betekent dat je ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd nog kan aanmelden. Je kan in sessies van o.a. 15, 30, 45 of 60 minuten gebruik maken van de PC's. Bij voortijdig afmelden verlies je de resterende tijd van je sessie (koos je dus 60 minuten, dan ben je je hele uur kwijt). 


Klik rechtsboven op 'Ik wil gebruik maken van deze computer'.
Volgend venster verschijnt:

 
Vul je ledennummer in. Gebruik je je identiteitskaart om te ontlenen in de Bib, dan vul je je rijksregisternummer (op de achterkant van je ID) in, zonder punten en streepjes. Heb je een Bibkaart, dan vul je het nummer onder de barcode in, zonder de eerste vier cijfers (0305).
Vul je naam en voornaam in. 
Kies de duur van je sessie. Bij voortijdig afmelden verlies je de resterende tijd van je sessie

Afdrukken en downloaden
Per pagina betaal je 0,15 euro. Wanneer je gaat afdrukken verschijnt er een pop-up met daarop het aantal pagina’s dat je wil afdrukken en de kostprijs. De computer gaat na of er voldoende krediet aanwezig is op je rekening. Indien voldoende krediet, gaat het bedrag automatisch van je rekening en kan je de prints afhalen aan de balie. De prijs per afgedrukte pagina bedraagt 0,15 euro. Informatie downloaden kan op een memory stick.

Begeleiding?
De bibliotheekmedewerker kan je helpen bij het starten en staat, in de mate van het mogelijke, ter beschikking voor technische en algemene zoekacties. Het personeel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet.

Wat is niet toegelaten?
Het bezoeken van voor anderen aanstootgevende websites. De internettoegang gebruiken voor illegale doeleinden. Zonder toestemming gegevens kopiëren waarop auteursrechten van toepassing zijn of andere inbreuken op auteursrecht. Schenden van het beveiligingssysteem van de pc’s. Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of hardware die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers. De volumeknop mag niet opengedraaid worden. Bij het surfen naar sites met klank kan je gebruik maken van een hoofdtelefoon die tegen afgifte van je bibkaart gratis te verkrijgen is. Er worden slechts twee gebruikers  per pc toegelaten.Inbreuk hierop heeft tot gevolg dat de sessie onmiddellijk beëindigd wordt. Elke vorm van storend gedrag heeft tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van het internet tot gevolg.Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.
Inbreuk hierop heeft tot gevolg dat de sessie onmiddellijk beëindigd wordt. Elke vorm van storend gedrag heeft tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van het internet tot gevolg. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.

Aansprakelijkheid van de bib?

De bib is niet verantwoordelijk voor technische storingen tijdens het werken met internet of voor het niet beschikbaar zijn van de internetpc’s. De bib kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan geheugenstaafjes van de gebruiker noch voor verlies van gegevens. Zij neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de op het internet aangeboden informatie.