Boek
Nederlands

Simone de Beauvoir : een verhaal apart : een kennismaking met haar filosofie

Carolien Ceton (auteur)
+1
Simone de Beauvoir : een verhaal apart : een kennismaking met haar filosofie
×
Simone de Beauvoir : een verhaal apart : een kennismaking met haar filosofie Simone de Beauvoir : een verhaal apart : een kennismaking met haar filosofie

Simone de Beauvoir : een verhaal apart : een kennismaking met haar filosofie

Inleiding tot het denken van de Franse filosofe en feministe (1908-1986).
Titel
Simone de Beauvoir : een verhaal apart : een kennismaking met haar filosofie
Auteur
Carolien Ceton
Taal
Nederlands
Uitgever
Plaats van uitgave onbekend: Damon, [jaar van uitgave niet vastgesteld]
95 p. : ill.
ISBN
90-5573-088-2

Besprekingen

In Simone de Beauvoir, een verhaal apart wordt een inleiding gegeven op het denken van een van de belangrijkste filosofen van de feministische theorie. Het boekje biedt in nauwelijks 90 pagina's een korte, heldere introductie op het denken van De Beauvoir. Om te beginnen wordt het existentialisme van haar partner Sartre kort besproken. Zo op het eerste gezicht lijken dit existentialisme en het project van Simone de Beauvoir onverenigbaar te zijn. Toch verwerpt De Beauvoir Sartres uitgangspunten niet, maar bouwt er op voort en ontwerpt zo haar eigen existentialisme. Hoe ze daarbij te werk gaat, wordt in de rest van het boekje beschreven. Een eerste hoofdstuk verheldert de ethiek van De Beauvoir. In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke consequenties haar denkbeelden hadden op het existentialisme zoals Sartre dat had ontwikkeld. Vervolgens wordt aan de hand van een analyse van fragmenten uit de bestseller De tweede sekse beschreven hoe mensen in hun vrijheid kunnen worden be…Lees verder
Dit boekje geeft de lezer een beeld van de hoofdlijnen in het denken van de Franse feministische schrijfster en filosofe Simone de Beauvoir (1908-1986). Na een beschrijving van het existentialisme van haar partner Jean-Paul Sartre laat de auteur zien hoe De Beauvoir op basis hiervan haar eigen vorm van existentialisme ontwerpt. Hierbij komen ook de consequenties van haar denkbeelden voor de filosofie van Sartre aan de orde. Zo is menselijke vrijheid in de visie van De Beauvoir niet vanzelfsprekend, maar moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn voordat mensen vrij kunnen zijn. Bovendien ligt het zwaartepunt in haar visie op het samenleven met anderen. Aan de hand van voorbeelden uit 'De Tweede Sekse' licht de auteur dit nader toe. Ethiek en verantwoordelijkheid voor het eigen leven zijn sleutelwoorden in de filosofie van De Beauvoir. Juist dit aspect maakt dat haar denkbeelden nog steeds actueel zijn, iets wat in het slothoofdstuk wordt uitgewerkt. Een heldere, beknopte en bovendie…Lees verder