Book
Dutch

Onder een koperen hemel : gedichten

Stefan Hertmans (author)
+1
Onder een koperen hemel : gedichten
×
Onder een koperen hemel : gedichten Onder een koperen hemel : gedichten

Onder een koperen hemel : gedichten

Gedichten waarin het persoonlijke lot wordt verbonden met de woelige cultuur van Europa, de nadruk ligt op kunst, religie en politiek en waarin verleden en heden steeds ineenvloeien.
Title
Onder een koperen hemel : gedichten
Author
Stefan Hertmans
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: De Bezige Bij, 2018
116 p.
ISBN
9789403123103 (hardback)

Reviews

Gered door de schoonheid

Stefan Hertmans, die met zijn recentste roman in Frankrijk net genomineerd werd voor de prestigieuze Prix Femina, doordrenkt zijn nieuwe dichtbundel Onder een koperen hemel met een besef van eindigheid.

'Ook zal de hemel boven u van koper zijn en de aarde onder u van ijzer', waarschuwt het Bijbelboek Deuteronomium aan diegenen die Gods geboden niet volgen. Het is een passage die de wereld als een kooi verbeeldt, een staalharde gevangenis zonder zicht op ontsnapping - want de hemel is gesloten. In de poëzie van Stefan Hertmans, die het Bijbelcitaat gebruikt als motto voor zijn nieuwe bundel Onder een koperen hemel, valt het uitspansel op het eerste gezicht inderdaad niet te trotseren. Net als in zijn vorige bundel, De val van vrije dagen (2010), zijn Hertmans' gedichten immers doordesemd met een besef van eindigheid. Dit is poëzie over 'dat / wat de tijd wegvreet', waarin engelenvleugels smeulen tussen de as. Vroeg in de bundel treffen we zelfs een blauwe vinvis aan, 'wit gebraden' in een teloorgaande wereld waarin 'iets mis' is met de getijden - een doemscenario waarin de opwarming van de aarde rigoureus wordt doorgedacht.

Datzelfde gedicht eindigt met het dubbelz…Read more

De dichter (1951, Gent), die vooral bekend werd door zijn bestseller ‘Oorlog en terpentijn’*, weet wel hoe hij gedichten leven in moet blazen. Hij bespeelt daartoe een groot aantal relaties, onder meer die tussen eenvoudig taalgebruik en ingewikkelde onderwerpen (als de verworvenheden en drama’s van de Europese geschiedenis); ethiek en esthetiek; het algemene belang en individuele behoeftes; vorm en emotie; man en vrouw. Vaak gaat het ter wille van de spanning om tegenstellingen. De meeste aandacht is er voor religie, kunst, politiek en liefde. Zo is de titel een vingerwijzing naar Deuteronomium 28:23, worden onder andere Giotto, Hölderlin en Vanriet genoemd dan wel gesuggereerd en is Troje van even groot belang als rellen in Aswan en vluchtelingen op Lesbos. Hertmans’ beeldspraak wordt steeds ingehouden toegepast maar kent een sterk zintuiglijke werking: ‘de geur van bonen en bloedworst / opstijgend uit een kelderraam / in je afkoelende verbeelding’. Deze poëzie bezit vanwege het lit…Read more

About Stefan Hertmans

Stefan Hertmans (born 1951 in Ghent, Belgium) is a Flemish Belgian writer. He was head of a study centre at University College Ghent and affiliated researcher of the Ghent University. He won the Ferdinand Bordewijk Prijs in 2002 for the novel Als op de eerste dag.

Work

Hertmans published six novels, two-story collections, six essay books and twelve collections of poetry.

  • Gestolde Wolken (Frozen Clouds, 1986), won Hertmans the Multatuli-prize of the city of Amsterdam.
  • His volume of poems Bezoekingen (Visitations, 1988), won the Arch-prize of the Free Word and the tri-annual Prize of the Flemish Provinces.
  • The title story of De grenzen van woestijnen (Borders of deserts, 1988), was translated into English and published in The Review of contemporary Fiction (Illinois) (summer 1994); British author Rupert Thomson took the…Read more on Wikipedia